Het bureaublad en startmenu afschermen

Om te zorgen dat een gebruiker geen wijzingen kan maken in de bureaublad omgeving en geen configuratie instellingen kan bekijken moeten nog een aantal instellingen aangepast worden. Deze instellingen zijn:

  • User Configuration > Policies > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar

Binnen deze groep kunnen de volgende instellingen gedaan worden:

  • Het vergrendelen van de taakbalk, zodat deze niet van grootte kan veranderen
  • Alle snelkoppelingen naar Windows Update verwijderen
  • Alle snelkoppelingen naar netwerkinstellingen verwijderen
  • Alle snelkoppelingen naar het ‘actiecentrum’ verwijderen

Als deze instellingen aangepast zijn, wordt de minimale informatie weergegeven. Dit zorgt er voor dat er op deze manier geen informatie kan worden ingezien over de server.

Pending reboot error

Indien je de RDS rol met behulp van de Server Manager in Windows Server 2012 probeert te implementeren en de melding “Selected server has pending reboots” verschijnt, moet de server herstart worden om het probleem op te lossen.

Echter biedt dit niet altijd de oplossing. Om deze melding te verwijderen is het noodzaak de volgende registery key te controleren:

“HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations”

Als deze sleutel bestaat moet deze verwijderd worden. Probeer het vervolgens opnieuw. Uiteraard is het raadzaam om een ​​back-up van het register alvorens dit uit te voeren.