SBS 2011: Backup error ‘2155348129’

Indien de onderstaande foutmelding verschijnt bij een SBS 2011 installatie dienen er een aantal handelingen uitgevoerd te worden. De foutmelding is ontstaan na een update van SharePoint en hier zijn handmatige acties voor vereist

  • The backup operation that started at ‘‎2013‎-‎11‎-‎19T22:00:10.893000000Z’ has failed because the Volume Shadow Copy Service operation to create a shadow copy of the volumes being backed up failed with following error code ‘2155348129’. Please review the event details for a solution, and then rerun the backup operation once the issue is resolved.

Om te controleren of de handelingen nodig zijn moet de SharePoint Management Shell gestart worden en het volgende commando uitgevoerd worden:

  • (get-spserver $env:computername).NeedsUpgrade

psconfig1

Indien het resultaat van dit commando “True” is moet er een upgrade plaatsvinden. Let op: SharePoint is niet beschikbaar tijdens de upgrade. Het proces zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Om de upgrade uit te voeren moeten de volgende handelingen verricht worden:

  1. Open als Administrator een command prompt
  2. Navigeer naar to C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\BIN
  3. Voer uit: PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -force -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures

psconfig3

Indien het proces doorlopen is werkt de backup weer naar behoren.