Het bureaublad en startmenu afschermen

Om te zorgen dat een gebruiker geen wijzingen kan maken in de bureaublad omgeving en geen configuratie instellingen kan bekijken moeten nog een aantal instellingen aangepast worden. Deze instellingen zijn:

  • User Configuration > Policies > Administrative Templates > Start Menu and Taskbar

Binnen deze groep kunnen de volgende instellingen gedaan worden:

  • Het vergrendelen van de taakbalk, zodat deze niet van grootte kan veranderen
  • Alle snelkoppelingen naar Windows Update verwijderen
  • Alle snelkoppelingen naar netwerkinstellingen verwijderen
  • Alle snelkoppelingen naar het ‘actiecentrum’ verwijderen

Als deze instellingen aangepast zijn, wordt de minimale informatie weergegeven. Dit zorgt er voor dat er op deze manier geen informatie kan worden ingezien over de server.