Installing VMware Tools in CentOS

After installing a test CentOS webserver i’ve encountered many different ways to install VMware Tools in CentOS. This blog explains the easiest way to install VMware Tools in a CentOS virtual machine.

 1. Initiate the install process from the host, click “Install VMware Tools”
 2.  Open a terminal and log in as superuser (su).
 3.  Create a mount point for the VMware Tools virtual disc, and mount it:
  $ mkdir /mnt/cdrom
  $ mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
 4. Extract the VMware Tools archive to /tmp:
  $ tar -C /tmp -zxvf /mnt/cdrom/VMwareTools-7.6.2-71224.tar.gz
 5. Unmount the disc:  $ umount /dev/cdrom
 6. Launch the installer and answer the interactive questions (NO to experimental):
  $ /tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl

Uitschakelen van Unity en GNOME3 inschakelen

Een bijkomstige feature in de nieuwste versies van Ubuntu is zijn de vernieuwingen beterft de interface. Met de komst van de nieuwe versies wordt Unity geleverd. Unity is een nieuwe manier van werken binnen Ubuntu dat er een stuk mooier uitziet van GNOME3. Echter is het nadeel dat het meer performance kost. Indien je Unity wilt uitschakelen kan dat op de volgende manier. Open een Terminal met Ctrl + Alt + T en voer hetvolgende commando uit:

 • sudo apt-get install gnome-session-fallback

Indien dit is geinstalleerd is kan GNOME3 ingeschakeld worden. Dit kan door middel van afmelden en naast de loginnaam te kiezen voor Gnome Fallback. Na inloggen is GNOME3 de actieve interface.

Installeren van Broadcom Wi-Fi Fedora 19

Broadcom drivers zijn niet standaard aanwezig binnen Fedora. Om deze te installeren moeten de volgende handelingen uitvoerd worden. Open een terminal en voer de onderstaande commando’s uit. Indien er gevraagd wordt om een SU wachtwoord voer deze dan in.

Zorgt dat RPMfusion is toegevoegd aan de Dependencies:

 • su -c ‘rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm’
 • su -c ‘rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm’

Update de Dependencies met het volgende commando (Dit kan even duren):

 • sudo yum update

Installeer de drivers vanuit de Dependencies met het volgende commando:

 • sudo yum install kmod-wl

Reboot de PC en de Wi-Fi adapter werkt naar behoren.