Uitvoeren van PowerShell scripts

Indien je bij het uitvoeren van een PowerShell script een foutmelding krijgt over dat het script niet ondertekend is dient de ‘execution policy’ aangepast te worden. Er moet mogelijk gemaakt worden dat er niet ondertekende scripts uitgevoerd kunnen worden. Het volgende commando kan hiervoor gebruikt worden:

  • Set-ExecutionPolicy

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden om de policy op in te stellen.

  • Restricted – Geen scripts kunnen gebruikt worden.
  • AllSigned – Alleen vertrouwde scripts kunnen gebruikt worden.
  • RemoteSigned – Gedownloade scripts moeten eerst ondertekend worden voordat ze gebruikt kunnen worden.
  • Unrestricted – Alle scripts kunnen uitgevoerd worden.

Hieronder is een voorbeeld weergegeven om de policy op Unrestricted te zetten:

  • Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Het script kan nu uitgevoerd worden.

2013-12-08 19_02_40-g62 - Remote Desktop Connection