Pending reboot error

Indien je de RDS rol met behulp van de Server Manager in Windows Server 2012 probeert te implementeren en de melding “Selected server has pending reboots” verschijnt, moet de server herstart worden om het probleem op te lossen.

Echter biedt dit niet altijd de oplossing. Om deze melding te verwijderen is het noodzaak de volgende registery key te controleren:

“HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations”

Als deze sleutel bestaat moet deze verwijderd worden. Probeer het vervolgens opnieuw. Uiteraard is het raadzaam om een ​​back-up van het register alvorens dit uit te voeren.

Root ZOPO C2

In deze pagina wordt stap voor stap beschreven hoe een ZOPO C2 geroot kan worden en een custom ROM geinstalleerd kan worden.

Stap 1 – Android debugging activeren

Open Settings
Selecteer “Developer options” bij System
Zet “USB Debugging” aan
Druk op “OK”

Download de laatste drivers voor de processor, de MT6589 en MT6589T drivers werken beide. Sluit nu de telefoon aan op de PC. Op mijn Windows 8 systeem werkte het niet, ik heb een Windows XP systeem gebruikt. De drivers konden hierop installeren.

Stap 2 – Download root software en root de telefoon

Download root software door hier te klikken. Installeer deze software en klik 2x op root. (Deze applicatie is in het chinees)

Stap 3 – Vervang de standaard recovery

Maak een account aan op www.needrom.com en download de recovery door hier te klikken.

Zodra de recovery gedownload is kan deze uitgepakt worden en op de SD kaart van de telefoon geplaatst worden. Dit is een .img bestand.

Download de volgende Play store app op de ZOPO C2: MobileUncle tools.

Start MobileUncle tools en klik op “Recovery Update” en selecteer de op de SD geplaatste recovery.img

Herstart de telefoon en de recovery is gewijzigd. Het is nu mogelijk door middel van de MobileUncle tools app om in de recovery te starten en een ROM te flashen.

Stap 4 – Het installeren van een custom ROM

Let op: Zodra je een nieuwe ROM installeert gaat alle data op het toestel verloren!

Zoek hier een ROM naar wens uit en plaats deze op de SD kaart.

Reboot de telefoon met de MobileUncle tools in de recovery.

Zodra je in de recovery bent moeten de volgende dingen gewist worden:

  • Cache
  • Dalvik-Cache
  • Doe een “Factory Reset”

Zodra deze stappen uitgevoerd zijn kan er op “Install” gedrukt worden in het hoofdmenu en kan de gedownloade ROM op de SD kaart geselecteerd worden. De ROM zal nu installeren, dit kan even duren.

Zodra de installatie klaar is kan de telefoon herstart worden en kan de nieuwe ROM gebruikt worden.

Windows Bootable USB

Als u Windows 7 / 8 of Server 2008 / 2012 wilt installeren via een USB stick moet er een bootable USB stick gemaakt worden.

Benodigdheden

  • USB Stick van minimaal 4Gb
  • Windows 7 CD

Ga naar start en typ in het zoekvenster van het startmenu CMD, hiermee wordt de commandprompt geopend.

Type achter de commandprompt DISKPART gevolgd door enter.

Stap 1 – Selecteren van de USB stick

Geef achter diskpart nu het commando SELECT DISK 2 u krijgt nu in de command prompt de melding dat schijf 2 nu de geselecteerde schijf is.

Stap 2 – Cleanen van de USB stick

Geef achter diskpart nu het commando CLEAN op hiermee wordt de hele USB stick opgeruimd.

Stap 3 – Aanmaken van de partitie

Om een nieuwe partitie aan te maken op de USB stick geeft u achter diskpart het commando CREATE PARTITION PRIMARY op, u krijgt nu een melding dat diskpart de opgegeven partitie heeft aangemaakt.

Stap 4 – Partitie slecteren

Nu geeft u achter diskpart het commado SELECT PARTITION 1 op, nu krijgt u de melding dat de partitie is geselecteerd.

Stap 5 – Partitie actief maken

Geef nu achter diskpart het commando ACTIVE op, hiermee wordt de reeds aangemaakte partitie actief gemaakt.

Stap 6 – USB stick formatteren

Nu geeft u achter diskpart het commando FORMAT FS=NTFS quick op, hiermee wordt de USB stick geformateerd, zoals u kunt zien op de onderstaande afbeelding.

Stap 7 – Stationsletter toekennen

Geef nu achter diskpart het commando ASSIGN op om een drive letter aan de USB stick toe te kennen.

Stap 8 – Diskpart afsluiten

Geef nu achter diskpart het commando EXIT op om diskpart af te sluiten.

ScreenShot326

Kopieer nu de inhoud vanaf de DVD van Windows naar de USB stick.

Stap 9 – Het installeren van de bootsector

Geef achter de C:\ prompt de volgende regel op Windows\system32>E:

Type nu achter E:\>:cd boot

Geef nu het volgende commando op gevolgd door enter: bootsect.exe /nt60 F:

ScreenShot327