Controle ADPREP

Voor het toevoegen van een Windows Server 2008R2 server binnen een Windows Server 2003 domein moet de tool ADPREP uitgevoerd worden. De tool ADPREP moet uitgevoerd worden vanaf de Windows installatie CD met de nieuwe versie van Windows Server. Het is van belang dat voor deze voorbereiding een 32-bit versie van ADPREP gebruikt wordt. Op de Windows 2008R2 installatie CD is zowel een 64-bit (adprep.exe) als een 32-bit (adprep32.exe) meegeleverd. De AD moet op twee verschillende punten voorbereid, het forest en het domein moet worden geinitialiseerd met ADPREP. Het  is bij een cluster van belang dat de actieve DC gebruikt wordt om deze commando’s uit te voeren.

De eerste stap binnen de voorbereiding van de migratie is het zorgen dat het forest is voorbereid voor de migratie naar Windows Server 2008R2. Het forest is verantwoordelijk voor het Active Directory schema. De update is vereist om nieuw typen objecten te ondersteunen. Deze update kan uitgevoerd worden door middel van het commando ADPREP32.exe /forestprep. Dit commando dient uitgevoerd te worden op de Domain Controller die over de Schema Operations Master rol beschikt.

Controle ADPREP/forestprep

Om de werking van ADPREP/forestprep te controleren moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden.

 1. Log in op een werkstation waarop ADSIEdit staat geïnstalleerd. ADSIEdit staat standaard geinstalleerd op Domain Controllers met een versie van Server 2008 of nieuwer.
 2. Klik op Start, klik op Run, typ ADSIEdit.msc, en klik op OK.
 3. Klik Action, en klik op Connect to
 4. Klik Select a well known Naming Context, selecteer Configuration in de lijst van beschikbare naming contexts en klik vervolgens op OK
 5. Klik op Configuration  en klik vervolgens op CN=Configuration,DC=JVR,DC=local
 6. Klik op CN=ForestUpdates
 7. Klik met de rechtermuisknop op CN=ActiveDirectoryUpdate en klik vervolgens op Properties.
 8. Indien adprep/forestprep voor Server 2008R2 is uitgevoerd moet de Revision waarde 5 zijn. Voor de installatie van Server 2012 kan deze niet uitgevoerd worden. Dit zit geïntegreerd in de wizard voor het promoveren van de Domain Controller in Server 2012.

Controle ADPREP/domainprep

De tweede stap van het voorbereiden van de migratie is het zorgen dat het domein en de Group Policy’s zijn voorbereid voor de migratie naar Windows Server 2008R2. Dit kan gedaan worden met het commando ADPREP32.exe /domainprep /gpprep. Dit commando dient uitgevoerd te worden op de Domain Controller die over de Infrastructure Operations Master rol beschikt.

Ook na het uitvoeren van deze stap moet geverifieerd worden dat de acties correct zijn uitgevoerd. Zorg dat na het uitvoeren van de ADPREP de configuratie correct gerepliceerd wordt naar de andere Domain Controller voordat de volgende stap in het migratieproces wordt ondernomen.

Log in op een werkstation waarop ADSIEdit staat geïnstalleerd. ADSIEdit staat standaard geïnstalleerd op Domain Controllers met een versie van Server 2008 of nieuwer

 1. Klik op Start, klik op Run, typ ADSIEdit.msc, en klik op OK.
 2. Klik Action, en klik op Connect to
 3. Klik Select a well known Naming Context, selecteer Domain in de lijst van beschikbare naming contexts en klik vervolgens op OK
 4. Klik op Domain en klik vervolgens op DC=JVR,DC=local
 5. Klik vervolgens op CN=System
 6. Klik vervolgens op CN=DomainUpdates
 7. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op CN=ActiveDirectoryUpdates en klik vervolgens op Properties
 8. Indien adprep/domainprep voor Server 2008R2 is uitgevoerd moet de Revision waarde 5 zijn. Voor de installatie van Server 2012 kan deze niet uitgevoerd worden. Dit zit geïntegreerd in de wizard voor het promoveren van de Domain Controller in Server 2012.