Active Directory installatie Windows Server 2012

In deze blogpost word stap voor stap een Active Directory installatie op Windows Server 2012R2 toegelicht. In voorgaande edities werd bij een Active Directory Installatie altijd dcpromo.exe gebruikt. Dit is in Windows Server 2012 niet meer van toepassing. Eerst moet de rol Active Directory Domain Services (AD DS) geinstalleerd worden en volgens kan de machine gepromoveerd worden tot Domain Controller.

Zorg dat voordat de installatie uitgevoerd word de basisinstellingen goed zijn ingesteld. Denk hierbij specifiek aan de computernaam, het IP adres en de tijdzone.

2013-12-08 16_20_05-g62 - Remote Desktop Connection

Klik in de Server Manager op Add Roles and Features

2013-12-08 16_20_43-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Next.

2013-12-08 16_20_55-g62 - Remote Desktop Connection

Kies voor een role-based installatie.

2013-12-08 16_21_45-g62 - Remote Desktop Connection

Kies de server waarop de rol geinstalleerd moet worden.

2013-12-08 16_21_56-g62 - Remote Desktop Connection

Kies voor Active Directory Domain Services (AD DS).

2013-12-08 16_22_06-g62 - Remote Desktop Connection

Deze features moeten mee geinstalleerd worden met de AD DS rol.

2013-12-08 16_22_17-g62 - Remote Desktop Connection

De AD DS rol zal nu geselecteerd zijn.

2013-12-08 16_22_21-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Next.

2013-12-08 16_22_29-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Next.

2013-12-08 16_22_35-g62 - Remote Desktop Connection

In dit menu is het mogelijk automatisch herstarten aan te zetten. In mijn test omgeving heb ik dit aan staan.

2013-12-08 16_22_42-g62 - Remote Desktop Connection

De AD DS rol gaat nu installeren.

2013-12-08 16_23_15-g62 - Remote Desktop Connection

De installatie is gereed. Het venster kan gesloten worden.

2013-12-08 16_24_28-g62 - Remote Desktop Connection

De Server Manager geeft aan dat er configuratie benodigd is. De server moet gepromoveerd worden tot Domain Controller.

2013-12-08 16_24_41-g62 - Remote Desktop Connection

Maak een nieuw forest aan en geef deze een naam.

2013-12-08 16_25_35-g62 - Remote Desktop Connection

Kies het Domain- en Forest Functional level en typ een DSRM wachtwoord.

2013-12-08 16_26_06-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Next.

2013-12-08 16_26_15-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Next.

2013-12-08 16_26_33-g62 - Remote Desktop Connection

Kies andere locaties voor de Active Directory database, de log files en de SYSVOL map en klik op Next.

2013-12-08 16_26_43-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Next.

2013-12-08 16_26_48-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Install.

2013-12-08 16_27_09-g62 - Remote Desktop Connection

De server zal na de installatie herstarten.

2013-12-08 16_28_34-g62 - Remote Desktop Connection

Na herstarten is inloggen in het domein mogelijk. Het domein is gereed voor gebruik.

2013-12-08 16_30_31-g62 - Remote Desktop Connection