Visual Basic: Intern IP

Met dit script kan het lokale IP adres en de hostname van een machine achterhaald worden.

Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Visual Basic: Map network share

Met het volgende Visual Basic script kan een netwerkshare aan een driveletter toegewezen worden. De gebruikersnaam wordt gespecificeerd in het script en het wachtwoord wordt gevraagd door middel van een invoerveld.

Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Visual Basic: Extern IP

Met dit Visual Basic script kan het externe IP adres van een machine opgevraagd worden. Het IP adres wordt in een popup weergegeven en opgeslagen in een .txt bestand.

Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Visual Basic: Domain join

Met dit Visual Basic script kan een systeem in het domein geplaats worden. Het beheerderswachtwoord wordt geverifieerd door middel van een invoerveld. Verander de volgende waarden naar eigen gegevens:

strDomain = “domain.local” (Domeinnaam)
strUser = “administrator” (Administrator account)

Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail