Microsoft App-V error ‘You do not have access to this information’ after installation

Recently after a fresh install of an App-V 5.1 environment I ran into an error managing the applications. When I browsed to the freshly installed App-V 5.1 management server I got the error ‘You do not have access to this information. Please Check your credentials‘. Even when the user / group was added to the App-V admin group.

AppVAdminError

After some research i discovered this was caused by the fact that the App-V management servers where not added to the App-V admin group. After adding the Active Directory computers accounts to the App-V management group the connection was working.

AppVgroup

Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Basic App-V 5 Client PowerShell Commands

These PowerShell commands should be run on an App-V 5 Client computer. The first step is importing the App-V module, as it’s not imported by default.

  • Import-Module AppvClient

This must be run to import the module to allow PowerShell to run PowerShell cmdlets for the App-V 5 Client.

  • Get-Command -Module Appvclient

This gets a list of PowerShell commands for the App-V Client module.

  • Add-AppvPublishingServer -Name [Name of App-V Publishing Server] -URL [URL]

Adds the specified App-V 5 Publishing Server to the App-V 5 Client.

  • Sync-AppvPublishingServer -Name [Name of App-V Publishing Server]

Syncs the App-V 5 Client’s apps with the App-V 5 Publishing Server.

  • Add-AppvClientPackage \\Servername\Sharename\Appfilename.appv

Adds a package to the local App-V 5 Client.

  • Add-AppvClientPackage \\Servername\Sharename\Appfilename.appv | Publish-AppvClientPackage -Global
Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

App-V 5.0 U1: Installatie en Configuratie (Deel 7)

Deze blog bestaat uit 7 delen, indien dit je eerste bezoek is begin dan bij deel 1:

De volgende stap is de installatie van de App-V Client. Dit wordt in mijn topologie uitgevoerd op de APPV-CLIENT7 machine. Dit is een Windows 7 machine.

Zorg dat de client lid is van het domein.

2013-12-13 16_42_30-g62 - Remote Desktop Connection

Installeer de ondersteundende frameworks. De benodigde onderdelen zijn:

  • .NET 4.0 Framework
  • PowerShell 3.0

Hierna kan de client  software geinstalleerd worden. Deze is te vinden op de DVD in: D:\App-V\Installers\5.0_SP1\Client\.

2013-12-13 16_52_47-g62 - Remote Desktop Connection

Druk op Install.

2013-12-13 16_53_05-g62 - Remote Desktop Connection

Druk op Next.

2013-12-13 16_53_22-g62 - Remote Desktop Connection

Druk op Next.

2013-12-13 16_53_49-g62 - Remote Desktop Connection

De client gaat installeren.

2013-12-13 16_54_31-g62 - Remote Desktop Connection

Druk op Close. De client is geinstalleerd.

2013-12-13 16_56_56-g62 - Remote Desktop Connection

Rechtsonderin is het icoon van App-V te zien. De software start vanzelf.

2013-12-13 16_59_26-g62 - Remote Desktop Connection

De volgende stap is het instellen van de client om met de juiste Publishing server te synchroniseren. Om het instellen van een Client te vereenvoudigen kunnen er een aantal PowerShell commando’s uitgevoerd om de App-V Publishing server te configureren. Om scripts te kunnen uitvoeren moet eerst de Execution Policy op Unrestricted gezet worden. Dit kan gedaan worden volgens de handelingen die hier zijn beschreven.

Plak deze commando’s in een PowerShell shell. De server word geconfigureerd en gesynchroniseerd.

2013-12-13 17_03_59-g62 - Remote Desktop Connection

Start vervolgens de App-V client en druk op Update.

2013-12-14 13_27_08-g62 - Remote Desktop Connection

Klik vervolgens op Virtual Apps. De virtuele applicaties verschijnen. De applicatie kan hier gedownload worden. Druk op Download.

2013-12-14 13_27_31-Greenshot

De applicatie is klaar voor offline gebruik.

2013-12-14 13_27_38-Edit Post ‹ JeroenvanRoon.nl — WordPress

De applicatie zal vervolgens snelkoppelingen in het start menu plaatsen alsof het lokale intstallatie is.

2013-12-14 13_27_56-g62 - Remote Desktop Connection

De applicatie kan gestart worden. 7-ZIP werkt naar behoren.

2013-12-14 13_28_10-g62 - Remote Desktop Connection

Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

App-V 5.0 U1: Installatie en Configuratie (Deel 6)

Deze blog bestaat uit 7 delen, indien dit je eerste bezoek is begin dan bij deel 1:

De eerste stap van het publiceren van een applicatie is het aanmaken van een share waarin de applicaties opgeslagen zijn. In deze blog maak ik gebruik van een SMB share op de Domain Controller. Ik heb in mijn testomgeving niet de mogelijkheid om een aparte fileserver in te zetten. In dit geval mag iedereen deze map lezen.

2013-12-13 14_43_29-Greenshot

Maak vervolgens in deze map een map aan van de applicatie en zet de bestanden neer die de sequencer heeft gegenereerd.

2013-12-13 14_37_53-g62 - Remote Desktop Connection

Maak vervolgens een groep aan met de applicatienaam in de Active Directory. Deze is benodigd om later de applicatie kunnen distribueren.

2013-12-13 14_31_37-g62 - Remote Desktop Connection

Ga vervolgens naar de App-V Management Console en klik op Add or Upgrade Packages.

2013-12-13 14_39_52-g62 - Remote Desktop Connection

Klik op Browse.

2013-12-13 14_40_05-g62 - Remote Desktop ConnectionZoek de .appv file op op de share en druk op Open.

2013-12-13 14_41_48-Edit Post ‹ JeroenvanRoon.nl — WordPress

Druk op Add.

2013-12-13 14_41_53-g62 - Remote Desktop Connection

De applicatie gaat importeren. Druk hierna op Close.

2013-12-13 14_44_26-g62 - Remote Desktop Connection

Druk met de rechtermuisknop op de applicatie en vervolgens op Edit Active Directory Access.

2013-12-13 14_44_34-g62 - Remote Desktop Connection

Typ het domein en de groepnaam die eerder aangemaakt is.

2013-12-13 14_44_46-g62 - Remote Desktop Connection

Druk op Check.

2013-12-13 14_44_50-g62 - Remote Desktop Connection

Druk op Grant Access en op Close.

2013-12-13 14_44_53-g62 - Remote Desktop Connection

Druk met de rechtermuisknop op de applicatie en druk op publish.

2013-12-13 14_45_07-g62 - Remote Desktop Connection

De applicatie wordt nu gepubliceerd naar de aangegeven groep.

2013-12-13 14_45_12-g62 - Remote Desktop Connection

Delen via: Facebooktwitterpinterestlinkedinmail